Street Stock 1K
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Vyacheslav Shuklin146.5625.0
2Dmitry Chernyavskiy142.2907.0
3Medet Isenov141.6881.0
4Vladimir Shmatov141.6842.0
5Stanislav Salfetnikov141.2433.0
Street Stock 2K
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Vladimir Popugaev150.81824.0
2Evgeniy Nikishin145.81379.0
3Viktor Ulyanenko144.51678.0
4Alexey Volokh142.61049.0
Street Stock 5K
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Ilya Temurziev152.34561.0
2Rustam Miftakhutdinov150.93782.0
Street Stock NL
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Yevgeniy Martynov152.6
2Mikhail Kovalev142.3
Street Stock Trunk 5K
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Vitaliy Dimov153.04014.0
2Almaz Kusainov149.02771.0
3Vladislav Nefedov145.52242.0
4Fedor Sobolev144.21183.0
5Aleksey Trofimov137.0901.0
Street Stock Wall 5K
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Yevgeniy Grebnev149.92360.0
2Andrei Leah146.81875.0
3Andrey Bondarenko146.21760.0
Super Street 5+
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Aleksandr Tatarikov151.7
2Askhab Bakhtarov144.2
3Artem Alpyspayev143.6
Super Street NW
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Venera Dimova151.8
2Adil Bazarov148.8
3Andrey Popugalov147.7
Super Street X
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Yevgeniy Martynov 2162.4
2Roman Kulyassov152.0
3Artem Zuzgin155.0
4Alexandr Milev147.0
5Anton Malinin145.8
6Dmitriy Druzhinin145.2
120.0 To 129.9
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Venera Dimova129.8
2Yevgeniy Grebnev129.9
3Andrey Popugalov129.9
4Andrei Pavlov129.2
5Mikhail Kovalev129.44
6Alexey Volokh125.65
7Alexandr Milev122.89
8Artem Alpyspayev122.71
9Dmitriy Druzhinin120.72
130.0 To 139.9
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Vyacheslav Shuklin139.8
2Adil Bazarov139.9
3Vladislav Nefedov139.7
4Vladimir Popugaev139.7
5Roman Kulyassov139.93
6Anton Malinin139.76
7Rustam Miftakhutdinov139.053827.0
8Andrei Leah138.52
9Andrey Bondarenko138.21
10Aleksandr Tatarikov137.46
11Askhab Bakhtarov134.68
12Fedor Sobolev134.61
13Stanislav Salfetnikov132.51
14Dmitriy Popov131.47
15Vladimir Shmatov131.04
16Aleksey Trofimov130.25
17Almaz Kusainov130.02
18Eugenii Bondarenko130.0
140.0 To 149.9
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Artem Zuzgin149.7
2Yevgeniy Martynov 2146.4
Street Stock Deathmatch
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Rustam Miftakhutdinov151.1
2Ilya Temurziev151.1
3Vladimir Popugaev149.0
4Vyacheslav Shuklin149.0
5Mikhail Kovalev142.4
6Dmitry Chernyavskiy141.4
7Vladimir Shmatov139.6
Street Stock Trunk Deathmatch
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Almaz Kusainov146.8
2Vladislav Nefedov146.1
3Fedor Sobolev142.5
Super Street Deathmatch
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Aleksandr Tatarikov148.9
2Yevgeniy Grebnev148.1
3Andrei Leah146.8
4Andrey Bondarenko143.9
5Artem Alpyspayev143.3
6Askhab Bakhtarov142.6
7Andrei Pavlov136.3
Super Street NW Deathmatch
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Adil Bazarov145.8
2Andrey Popugalov148.2
3Anton Malinin145.8
4Kolyan Zaukov125.1
Super Street X Deathmatch
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Artem Zuzgin154.8
2Roman Kulyassov147.4
3Dmitriy Druzhinin136.4
4Alexandr Milev135.0
dB Drag Racing Association
2019 © dB Drag Racing Association /Политика конфиденциальности