Pro Stock 2K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Maksim Balashov148.949.01604.0
Pro Stock 5K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Oleg Pisklov158.657.04614.0
Pro Stock Trunk 5K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Sergey Atapin149.342.02784.0
Pro Stock Wall 5K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Sergey Shabalin152.940.04708.0
2Denis Kislitsyn155.845.04635.0
Street Stock 1K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Dmitriy Zhavoronkov135.333.0628.0
Super Street 5+ - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Mikhail Barinov159.342.0
Super Street NW - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Nikolay Zudin152.335.0
2Sergey Tregubov147.937.0
Super Street X - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Dmitry Mironyuk160.342.0
2Nikolay Kozlov160.144.0
3Valeriy Yarantsov158.840.0
4Aleksander Kuznetsov157.732.0
5Pavel Balandin156.838.0
6Roman Makarov151.043.0
7Artem Shenev150.845.0
8Andrey Filchagin149.337.0
120.0 To 129.9 - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Kirill Kornilov 2129.9234.0
2Valeriy Kuznecov129.8644.0
3Danila Kostiakov129.848.0
4Dmitry Rudakov129.2440.0
5Maksim Balashov128.0236.0
130.0 To 139.9 - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Sergey Atapin139.942.0
2Andrey Filchagin139.844.0
3Aleksander Skirdov138.0334.0
4Nikolay Zudin135.4642.0
140.0 To 149.9 - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Pavel Balandin149.938.0
2Dmitry Mironyuk149.7444.0
3Mikhail Barinov148.642.0
4Artem Shenev145.242.0
5Aleksander Kuznetsov149.2934.0
6Roman Makarov146.7142.0
Extreeme NL Deathmatch - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Valeriy Yarantsev157.937.0
2Dmitry Mironyuk158.342.0
3Pavel Balandin151.737.0
Pro Stock Trunk Deathmatch - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Sergey Atapin150.142.0
2Roman Makarov148.343.0
3Sergey Tregubov143.437.0
Super Street Deathmatch - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Mikhail Barinov159.842.0
2Sergey Shabalin151.239.0
3Denis Kislitsyn152.645.0
dB Drag Racing Association
2019 © dB Drag Racing Association /Политика конфиденциальности