Extreme NL - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Audio Fanatic160.6
2Evgeniy Malakhov157.8
Pro Stock 2K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Vasiliy Praskov146.21225.0
2Vasiliy Fomenko147.61132.0
Pro Stock 5K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Dmitry Orlov150.54374.0
Pro Stock Trunk 5K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Alexander Bragin149.51965.0
2Nikolay Popov148.62206.0
3Puslan Pulatov144.42324.0
4Sergey Yaskevich141.51847.0
5Evgeniy Nikolaev 10141.31295.0
6Valeriy Titov140.51244.0
Pro Stock Wall 5K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Andrey Timchenko153.33271.0
2Dmitry Zheludkov149.63100.0
Street Stock 1K - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Aleksei Kuklo144.61000.0
2Alexander Tsarev144.0946.0
3Valentin Makovetskiy144.0900.0
4Peotr Ryabov142.4499.0
5Evgeniy Lutikh136.8664.0
Super Street 5+ - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Zhenya Gulzadyan153.5
2Nikita Zheribor152.3
3Yuriy Bagryancev149.5
Super Street NW - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Sergey Kuzmin149.8
2Dmitrii Shamahanov147.1
Super Street X - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Alexander Pavlenko157.7
2Mikhail Volkov152.2
3Vyacheslav Maystrenko152.5
4Aleksander Sokolov149.6
120.0 To 129.9 - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Aleksei Kuklo129.9
2Alexander Trishin129.9
3Dmitrii Shamahanov129.94
4Sergey Kuzmin129.9
5Kristina Korneeva129.99
6Vasiliy Praskov129.8
7Yuriy Bagryancev129.76
8Evgeniy Lutikh128.14
9Alexander Tsarev128.11
10Aleksander Trishin128.09
130.0 To 139.9 - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Alexander Bragin139.8
2Nikita Zheribor139.7
3Evgeniy Malakhov139.7
4Zhenya Gulzadyan138.39
5Vyacheslav Maystrenko139.35
6Valeriy Titov138.5
7Dmitry Orlov138.48
8Dmitry Zheludkov138.05
9Vasiliy Fomenko134.85
140.0 To 149.9 - Показать турнирную таблицу
МестоУчастникSPLFoMaxPower
1Mikhail Volkov148.8
2Nikolay Popov142.51
3Andrey Timchenko140.12
dB Drag Racing Association
2020 © dB Drag Racing Association /Политика конфиденциальности